Toxikologické informační středisko

 

(nepřetržitá služba po dobu 24 hodin denně)

Klinika nemocí z povolání VFN Vyšehradská 49, Praha 2.
Tel.: 224 915 402, 224 919 293, 221 979 111, linka 253