Dioscorides

Pedanios Dioscorides se narodil pravděpodobně v roce 40 n. l. v Anazarbus v Malé Asii, zemřel pravděpodobně roku 90.

V Tarsu vystudoval medicínu, léčil v Římě a jako lékař cestoval po celém tehdejším řeckém a římském světě, především s legiemi. Navštívil Řecko, Itálii, Malou Asii a Provence. Na svých cestách hledal léčivé látky. Mezi roky 50 a 70 n. l. (obvykle se uvádí kolem roku 61 n. l.) sepsal v řečtině herbář, který obsahoval 5 knih známých v latinském překladu jako De Materia medica.
V práci je uvedeno asi 600 druhů rostlin. Je možné jej považovat za předchůdce moderní farmakologie. Jeho práce měly velký vliv, stále se používaly, rozmnožovaly se v přepisech, k rukopisům byly připojovány komentáře a dodatky (často z arabských a indických pramenů). Dílo se až do poloviny 16. století uznávalo jako dogma, teprve pak se prosadil jeho názor o nutnosti zkoumání rostlin a pokusů s jejich použitím. To postupně vedlo ke vzniku moderního výzkumu v medicíně.
Nejdůležitější rukopisy jsou dodnes uchovávány v Řecku v klášterech na hoře Athos. Rukopisy jsou důležité nejen pro poznání rostlin, ukazují také úroveň znalostí rostlin a léčiv v antice (Řekové, Římané i jiné národy). V knize jsou zachycena některá dácká a trácká jména rostlin, která by jinak zanikla. Nejznámější kopie, tzv. Vienna Dioscorides, je uložena v Národní knihovně ve Vídni.
Na jeho počest byl pojmenován rod Dioscorea L., smldinec, jam, Dioscoreaceae.