První pomoc při otravě jedovatými rostlinami

Jak postupovat, když se někdo otráví rostlinou. Co dělat a co nedělat.

Pokud je situace vážná a je-li na místě jen jeden zachránce, je třeba nejprve podniknout nezbytné kroky k bezprostřední záchraně života (uvolnění dýchacích cest, dýchání z plic do plic, masáž srdce, vynesení na čerstvý vzduch apod.). Teprve po odstranění přímého ohrožení života je možné vyžádat si telefonicky radu TIS - toxikologické informační středisko nebo lékaře. Pokud je zachránců více, jeden telefonuje, zatímco další se věnují postiženému. Bez porady s lékařem nevyvolávejte zvracení. Napít postiženému dávejte jen vodu, nevhodné jsou šumivé nápoje s bublinkami. Bez porady s lékařem nepodávejte ani mléko. Pokud není dostupný telefon k poradě s lékařem, podejte několik drcených tablet aktivního uhlí (3-8 tablet, podle hmotnosti).


Volejte Toxikologické informační středisko 224 919 293 a 224 915 402 (nepřetržitá lékařská služba). 

Volejte lékaře 155

Poté postupujte podle jejich doporučení. Budete odpovídat na následující otázky:

  1. Komu se nehoda stala (pokud je možné zjistit: celé jméno, rodné číslo a zdravotní pojišťovnu).

  2. Věk a hmotnost (alespoň odhadem) postiženého, trpí-li nějakou akutní nebo chronickou nemocí.

  3. Jaká látka je příčinou otravy?

  4. Jak velké množství látky působí?

  5. Kdy se nehoda stala?

  6. Jakým způsobem se stala? Požití látky, polití se, vdechnutí, štípnutí hmyzem apod.

  7. Jak se daří postiženému, jaké má příznaky?

  8. Jaká opatření byla doposud provedena?

  9. Kdo a odkud volá (včetně zpětného telefonního čísla).

Identifikace rostliny:

Nejlepší je, pokud se jedna osoba postará o postiženého a jiná osoba se zabývá identifikací rostliny. Pokud není další osoba k dispozici, neztrácejte čas fotografiemi, ale v každém případě vezměte rostlinu sebou, nejlépe celou i s kořeny.
Pokud je příliš vysoká, utrhněte část rostliny s květy nebo květenství, plody, několik listů. Rostliny se raději přímo nedotýkejte, vezměte ji do kusu textilu, utrženou rostlinu dejte do igelitového sáčku nebo igelitové tašky. Důležitá informace je co otrávený snědl (list, květ, plod, semeno) a kolik toho snědl. Máte-li k dispozici fotoaparát nebo mobil s fotoaparátem, vyfotografujte rostlinu. Udělejte snímek celé rostliny, poté detaily květů, plodů a listů. U bolehlavu je důležitá i přízemní část rostliny. Raději udělejte snímků víc, zejména máte-li jen mobil s malým rozlišením.