Kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris)

Kontryhel obecný (Alchemilla vulgaris)